Վերադարձի պայմաններ

HDcomputers Խանութ սրահից    ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք (բացառությամբ այն ապրանքների, որոնք ՀՀ օրենդրության համաձայն հետ վերադարձի կամ փոխարինման ենթակա չեն), կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով գնման պահից / առաքման պահից սկսած 14 օրվա ընթացքում, եթե ապրանքն և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները:


Առաքված ապրանքի վերադարձը իրականացվում է գնորդի կողմից:

Վերադարձ կամ փոխարինում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ապրանքը մոտեցնել խանութ սրահ, կամ պատվիրել վերադարձ առաքման ծառայություն՝  ունենալով վերջինիս ձեռք բերման կտրոնը :

Փոխհատուցումը իրականացվում է վաճառողի կողմից ապրանքի հետ ընդունման պահից հետո: Գնորդի պահանջով փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակին։ Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը:

keyboard_arrow_up