Առաքման սակագներ

1. ԱՆՎՃԱՐ ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ Երևան և Գյումրի քաղաքներում՝

 Երևան և Գյումրի քաղաքներում՝ 35,000 դրամը գերազանցող գնումների դեպքում`

 Երևան քաղաքում իրականացվում է 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում կամ նույն օրը՝ կախված ծանրաբեռնվածությունից:

 Գյումրի քաղաքում 1-2  աշխատանքային օրվա ընթացքում:

   
2. ԱՆՎՃԱՐ ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՀՀ  այլ մարզերում՝
Ծանրոցները առաքվում են ԱՆՎՃԱՐ, եթե ապրանքների գումարը գերազանցում է 35,000 դրամը և չի գերազանցում 3կգ-ը։
Առաքումներն իրականացվում են 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ՀայՓոստ-ի միջոցով։
3 կգ-ը գերազանցող ապրանքների սակագները տես այստեղ՝  
ՍԱԿԱԳՆԵՐ ։

 

3. ՎՃԱՐՈՎԻ ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ Երևան քաղաքում մինչև  35,000 դրամ գնումների դեպքում՝
 Ստանդարտ առաքում՝  500 դրամ – Իրականացվում է  3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 Արագ առաքում՝ 1000 դրամ – Իրականացվում է 1 օրվա ընթացքում կամ նույն օրը։
 Էքսպրեսս առաքում՝ 1000-2000 դրամ – Իրականցվում է մինչև 3 ժամվա ընթացքում


4. ՎՃԱՐՈՎԻ ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ Գյումրի քաղաքում մինչև  35,000 դրամ գնումների դեպքում՝
Ստանդարտ առաքում՝  1000 դրամ – Իրականացվում է  3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ՀայՓոստ-ի միջոցով։
Արագ առաքում՝ 1500 դրամ – Իրականացվում է 1-2 օրվա ընթացքում։
Էքսպրեսս առաքում՝ 2500 դրամ – Իրականցվում է նույն օրը՝ պատվերը մինչև 17։00-ը հաստատելու դեպքում։

keyboard_arrow_up